จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติฯ ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย PROBATION 4.0 “การสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน” [2019-06-14]

เอกสารดาวน์โหลด :

คณะกรรม14.62.1.jpg