จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ [2019-06-13]