จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติรับมอบเงินจาก ธ.ออมสินกว่า 1.6 ล้านบาท สนับสนุนค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 [2019-06-13]

          วันนี้ (13 มิถุนายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีพ.ศ. 2562 จากธนาคารออมสิน จำนวน 1,603,000 บาท โดยมีนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นผู้มอบและให้การต้อนรับ ณ ห้องวชิราวุธ ชั้น 2 อาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินในการดำเนินโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ ซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพ้นการคุมความประพฤติและพ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยดีกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการได้รับสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะนำไปจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ในรูปแบบค่ายลูกเสือ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติให้มีเจตคติที่ดี ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาและมีความรับผิดชอบต่อการกระทำผิดของตนต่อผู้อื่นและต่อสังคม