จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ) [2019-06-12]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ) โดยมี นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการประกอบอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตต่อไป วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)