จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [2019-06-12]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 พนักงานคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด กำชับตักเตือนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมให้ครบถ้วนตามที่ศาลกำหนด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 ราย และจัดกิจกรรมสำหรับโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ เรื่อง “การมองเห็นคุณค่าในตนเอง” (ต้นไม้ของฉัน , การมองเห็นคุณค่าตนเอง และความประทับใจของฉัน) สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ที่มีการจำแนกความเสี่ยงสูง ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

เอกสารดาวน์โหลด :

62368929_380724865883027_654814566533824512_n.jpg

62380673_3279450765414209_5971586425139757056_n.jpg

62442933_349602415748822_1091802333278371840_n.jpg

63063875_2306637349654741_3558072859307802624_n.jpg

64211797_442291283220940_3652315939409494016_n.jpg

64213240_306184156954718_7084408912480305152_n.jpg

64301108_687791558324249_8363412776948858880_n.jpg

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต วปป 12066202.jpg