จำนวนผู้เข้าชม : 29

   


คป.หนองคายอบรมให้ความรู้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ [2019-06-12]

 

         กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและร.ต.อ.องอาจ อันตะยา อาสาสมัครคุมประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอเมือง อบรมความรู้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ณ สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(ศูนย์วิวัฒนพลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๖) เป็นเวลา ๑๒๐ วัน ครบถ้วนแล้ว เพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก จำนวน ๕ ราย  ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายชั้น ๒