จำนวนผู้เข้าชม : 28

   


คป.หนองคายออกรับรายงานตัวอำเภอสระใคร [2019-06-12]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนุสรา ผาตะนนท์ พนักงานคุมประพฤติ ร่วมกันนางรุจิรัตน์ บุตรศรี อาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอสระใคร ออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอสระใครทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม จำนวน ๑๙ ราย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสระใคร (ที่ว่าการอำเภอสระใคร)