จำนวนผู้เข้าชม : 33

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จัดโครงการจิตอาสาขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอหนองไผ่ [2019-06-11]