จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ คณะกรรมการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองไผ่ ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำป้ายสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี [2019-06-11]