จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี มอบทุนสงเคราะห์เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ [2019-06-11]