จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสร้างความปลอดภัยทางถนน [2019-06-11]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า มอบหมายให้ นายพัฒน์พงษ์ ธนะชัยขันธ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีฐานความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสร้างความปลอดภัยทางถนน ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จัดโดยสถานีตำรวจภูธรแม่สรวย โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์สุขภาวะตำบลแม่พริก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต มส 11066204.jpg

โครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภ.jpg

โครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภ_1.jpg

โครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภ_2.jpg

โครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภ_3.jpg

โครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภ_4.jpg

โครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภ_5.jpg