จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม “โครงการ ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลัง ประชารัฐ” แบบบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน [2019-06-11]