จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติฮอดจัดอบรมพัฒนาทักษะในการปฎิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในเขตพื้นที่อำเภอฮอดและดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ [2019-06-11]

เอกสารดาวน์โหลด :

ภาพนิ่ง1.JPG