จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่สอดส่องเยี่ยมบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการสงเคราะห์ช่วยเหลือภายหลังพ้นการฟื้นฟูฯ ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ [2019-06-10]