จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม [2019-06-10]