จำนวนผู้เข้าชม : 139

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 [2019-06-09]

วันนี้ (9 มิถุนายน 2562) นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นำคณะเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต “วันอานันทมหิดล” ณ  พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม ถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร