จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


คุมประพฤติ เข้าเยี่ยมไข้ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา [2019-06-07]

คุมประพฤติ เข้าเยี่ยมไข้ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา
               กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งมอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ อ.ส.ค.ชวลิต จงสกุล อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา ซึ่งป่วยและอยู่ระหว่างพักรักษาตัว ที่ บ้านพักถนนชลประทานฝั่งซ้าย ๑๔ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)