จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ อบรมความรู้ยาเสพติด และจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูร่วมกับผู้ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก [2019-06-06]