จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมประเมินองค์กรคุณธรรม พร้อมร่างประกาศเจตนารมณ์ [2019-06-06]

กรมคุมประพฤติจัดประชุมประเมินองค์กรคุณธรรม พร้อมร่างประกาศเจตนารมณ์

            เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมการประเมินองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

           สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาร่างประกาศเจตนารมณ์ กรมคุมประพฤติ และร่างแผนส่งเสริมคุณธรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากรมคุมประพฤติให้เป็นองค์กรคุณธรรม ที่มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน และเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปี 2562