จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/ 62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 สังกัดกระทรวงยุติธรรม [2019-06-05]

กรมคุมประพฤติจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา 904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 3/ 62เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์
โดยวิทยากรจิตอาสา 904 สังกัดกระทรวงยุติธรรม

           วันนี้ (5 มิถุนายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ
รุ่นที่ 3/ 62 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์โดยวิทยากรจิตอาสา 904 สังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติ เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวนกว่า 150 คน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติและประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งมีความเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกของความเป็นไทยให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และรู้สำนึกในการที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร