จำนวนผู้เข้าชม : 71

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดและร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [2019-06-05]