จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายความรู้พร้อมนำชมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน แก่คณะศึกษาดูงานต่างประเทศ [2019-05-31]