จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


กรมคุมประพฤติเปิดบ้าน แลกเปลี่ยนนวัตกรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด [2019-05-31]

          วันนี้ (31 พฤษภาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนภารกิจงานคุมประพฤติของแต่ละประเทศ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวว่า กรมคุมประพฤติอยู่ระหว่างการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพงานคุมประพฤติ โดยการใช้การวิเคราะห์ Big Data การให้บริการงานคุมประพฤติแบบดิจิทัลตามนโยบายลดการใช้กระดาษ และการใช้ Mobile Application ในการแจ้งเตือนการปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติ ดังนั้น การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มิติใหม่งานคุมประพฤติ: นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ในครั้งนี้จะเป็นนิมิตหมายอันดีในความร่วมมือกันระหว่างงานคุประพฤติไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานงานคุมประพฤติไทยสู่ระดับสากลต่อไป

          ต่อจากนั้น คณะวิทยากรต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อศึกษาการทำงานของระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และเดินทางไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อรับฟังการบรรยายและสาธิตการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีขับรถขณะเมาสุรา นอกจากนี้ วิทยากรต่างประเทศยังให้ความสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานคุมประพฤติ และงานอาสาสมัครคุมประพฤติอีกด้วย