จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย [2019-05-31]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.50 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ และได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายวีรชน สุวรรณปราการ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจงานคุมประพฤติ และกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย นอกจากนี้ยังได้ร่วมเล่นเกมส์ “The Choice เกมส์ทางเลือก-ทางรอด” ซึ่งเป็นนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และตระหนักคิด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใต้แนวคิด ทุกชีวิตมีทางเลือก ทุกสถานการณ์มีทางออก เรียนรู้กฎหมาย การเงิน การวางแผนชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเรื่องราวตัวละคร เพื่อทางเลือกชีวิตที่ดีกว่า เพื่อสร้างค่านิยมและการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 160 ราย ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

c81ad40a491a9a3162b576e206109e59e_21192333_190531_0855.jpg

c81ad40a491a9a3162b576e206109e59e_21192333_190531_0857.jpg

c81ad40a491a9a3162b576e206109e59e_21192333_190531_0881.jpg

c81ad40a491a9a3162b576e206109e59e_21192333_190531_0892.jpg

c81ad40a491a9a3162b576e206109e59e_21192333_190531_0933.jpg

c81ad40a491a9a3162b576e206109e59e_21192333_190531_0941.jpg

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 30056202.jpg