จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าดำเนินการออกพื้นที่สอดส่องและติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่ภูเขาสูงชัน [2019-05-31]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติได้ออกพื้นที่สอดส่องและติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในเขตพื้นที่บ้านปางหลวง หมู่ที่ 8 , บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 16 , บ้านบาหรา หมู่ที่ 19 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และบ้านปางมะขามป้อม หมู่ที่ 8 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านไทยภูเขา ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงชัน ห่างจากที่ตั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ประมาณ 137 กิโลเมตร เพื่อติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติกรณีที่ไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดนัด สอบถามถึงเหตุที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลสั่ง และสอบถามผู้นำชุมชนถึงพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ ทั้งชี้แจงผลของการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาล แต่เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและถนนสาธารณะยังไม่ได้มีการลาดยาง จึงทำให้มีความยากลำบากต่อการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าว

เอกสารดาวน์โหลด :

61526857_425892158243883_7855333019303804928_n.jpg

61538985_344564589595302_4811899415033806848_n.jpg

61642492_681086555657909_4849563168663404544_n.jpg

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - ออกพื้นที่ทุรกันดาร 29056202.jpg

พคป.ออกพื้นที่_190531_0083.jpg

พคป.ออกพื้นที่_190531_0089.jpg