จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอกนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า [2019-05-28]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติได้ติดตั้งเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) จำนวน 1 ราย โดยศาลแขวงเวียงป่าเป้ามีคำสั่งให้ติดตั้งเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอกนิกส์ (EM) เพื่อจำกัดบริเวณตามเวลาที่ศาลกำหนดเป็นระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง ซึ่งพนักงานคุมประพฤติได้ชี้แจงเงื่อนไขของการคุมความประพฤติและเงื่อนไขของการติดเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) และวิธีการดูแลรักษาและการใช้งานสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติได้ทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ตามกำหนด ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

เอกสารดาวน์โหลด :

61094335_338535986751675_2152793013556871168_n.jpg

61205084_338536066751667_8872330207835455488_n.jpg

61420926_338535976751676_6150647704813830144_n.jpg

61775198_338536106751663_7572950945500233728_n.jpg

61784906_338536023418338_4214392592835543040_n.jpg

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - กำไรข้อมืออิเล็กทรอนิกส์ 28056202.jpg