จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม [2019-05-30]

เอกสารดาวน์โหลด :

30 พค 62 บค.ดอยสะเก็ด.jpg