จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานห้องดับจิตและห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา [2019-05-30]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานห้องดับจิตและห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานห้องดับจิตและห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน  ซึ่งมี วิทยากรจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ให้เกียรติบรรยายและพาชมการทำงานในส่วนห้องดับจิตและห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับและคดีขับรถประมาท เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ตระหนักถึงปัญหาการดื่มสุราแล้วขับ และการใช้รถใช้ถนนด้วยความประมาท  โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๑๑ คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๔ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ วันนี้ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)