จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


คุมประพฤติ ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center) [2019-05-30]

คุมประพฤติ ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center)
            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เคลือสกุล พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ให้คำปรึกษาแนะนำผู้กระทำผิด เรื่องการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ “ศูนย์แคร์” (care center)
#JusticeCare #กรมคุมประพฤติ #ศูนย์แคร์ #carecenter    มีปัญหาโทร.034-567411-2 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.
                                              
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)