จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คุมประพฤตินครปฐม บรรยายให้ความรู้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ในหัวข้อ "ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ การดูแลติดตามและการสืบเสาะ" [2019-05-30]