จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-05-29]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ ๒๐ กระทรวง แบ่งเป็น ๘ สี สนองนโยบายของรัฐบาลด้านกีฬาในการส่งเสริมการออกกำลังกาย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมทีมสีแดง ในกิจกรรมดังกล่าวฯ วันนี้ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)