จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.วัดสระ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช [2019-05-28]