จำนวนผู้เข้าชม : 57

   


กรมคุมประพฤติจัดเวทีนำเสนอ มิติใหม่งานคุมประพฤติ: นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด [2019-05-28]

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงการจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง มิติใหม่งานคุมประพฤติ: นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด” (Digital Innovation in Community Corrections) ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กรมคุมประพฤติฉลองในโอกาสครบรอบงานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงบุคลากรกรมคุมประพฤติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด กิจกรรมในการสัมมนาประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย การบรรยายให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากวิทยากรต่างประเทศประกอบด้วย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ผู้บริหารและบุคลากรจากกรมคุมประพฤติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ภาคีเครือข่ายและสื่อสารมวลชน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ซึ่งมีความคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำนวัตกรรมที่นำเสนอทั้งในส่วนประเทศไทยและต่างประเทศไปปรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายและการปฏิบัติให้มีความก้าวหน้า บรรลุเป้าหมายการเป็นหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากการกระทำผิดซ้ำ

 

สำหรับการอภิปรายมีหัวข้อ เรื่อง นวัตกรรมดิจิทัลกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

และหัวข้อการอภิปรายจากวิทยากรต่างประเทศ เรื่อง “Using Smart Community Corrections as the Engine to Comprehensively Promote the Community Correction Work in China”

 เรื่อง “Digital Innovation in Community Corrections: GPS Electronic Monitoring System in the Republic of Korea”

และเรื่อง “Leveraging on Technology to Supervise Offenders Placed on Probation Orders in Singapore”

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานคุมประพฤติ ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่

Facebook: www.facebook.com/departmentofprobation/

Website: www.probation.go.th/

Twitter: twitter.com/prprobation

 

Youtube: www.youtube.com/user/prprobationn