จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรม วิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2019-05-27]

เอกสารดาวน์โหลด :

27 พค 62 อบรมไฟฟ้า.jpg