จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.วัดชมพูประดิษฐ์ ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช [2019-05-27]