จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ [2019-05-25]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒         

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีและเข้าตรวจเยี่ยมบูธของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกันนี้ นายประชุม อาจชัยศรี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้ประชาชนในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ยทราบอีกด้วย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๓ คน อ.ส.ค. ๑ คน และประชาชน ๓๘ คน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดถ้ำเขาชะอางค์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)