จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤตินครปฐม ประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ เพื่อหารือเรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก [2019-05-24]