จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-05-23]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีแนวนโยบายพัฒนาการให้บริการประชาชนโดยให้มีการจัดตั้ง “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข” เป็นหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายให้การเดินทางมารับบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคม ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และแจกขนมกินเล่นให้แก่ประชาชนทั่วไป

เอกสารดาวน์โหลด :

จ.เคลื่อนที่ รร.วาวี_190524_0374.jpg

จ.เคลื่อนที่ รร.วาวี_190524_0377.jpg

จ.เคลื่อนที่ รร.วาวี_190524_0414.jpg

จังหวัดเชียงราย​เคลื่อนที่ ร_2.ร.วาวีวิทยาค.jpg

จังหวัดเชียงราย​เคลื่อนที่ ร_3.ร.วาวีวิทยาค.jpg

จังหวัดเชียงราย​เคลื่อนที่ ร_5.ร.วาวีวิทยาค.jpg

จังหวัดเชียงราย​เคลื่อนที่ ร_10.ร.วาวีวิทยาค.jpg

จังหวัดเชียงราย​เคลื่อนที่ ร_14.ร.วาวีวิทยาค.jpg

จังหวัดเชียงราย​เคลื่อนที่ ร_17.ร.วาวีวิทยาค.jpg