จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-05-22]

 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข กำชับให้ผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคมให้ครบถ้วนตามที่ศาลกำหนด แนะนำบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงป่าเป้า
เอกสารดาวน์โหลด :

60936244_441407263287776_4073193799222820864_n.jpg

60967588_436570033798489_1154310200677629952_n.jpg

61219832_852270881832449_904453050918240256_n.jpg

timeline_20190522_093004.jpg