จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมผู้ต้องขังตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย รุ่น 2 [2019-05-23]