จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ณ กองบิน 41 [2019-05-23]

เอกสารดาวน์โหลด :

23 พค 62 ปัจฉิมกองบิน 41.jpg