จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ [2019-05-23]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมี นางสาวธัญลักษณ์ ผาสุก นักจิตวิทยาปฏิบัติการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาฯ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน ประกอบด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๔๓ คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ๗ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา. 
                                                 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)