จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วัดชมโพธยาราม ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-05-23]

เอกสารดาวน์โหลด :

จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3.jpg