จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [2019-05-23]