จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ [2019-05-23]

คุมประพฤติ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดฯ  โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ ให้การต้อนรับฯ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นกำลังใจให้กับชมรมฯ วันนี้ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)