จำนวนผู้เข้าชม : 35

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรม พัฒนาบุคลากรตามโครงการ Songkhla Smart Probation : Work Smart & Smart Team [2019-05-23]