จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรตามโครงการระบบงานคุมประพฤติและพัฒนาบุคลากรสู่ PROBATION 4.0 "Songkhla Smart Probation : Work smart & Smart team " [2019-05-23]