จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบางผึ้ง ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-05-22]

เอกสารดาวน์โหลด :

ร่วมโครงการบำบัดทุกขุ์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) อ.บางปะกง.jpg