จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในทัณฑสถานระบบปิด [2019-05-22]