จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ [2019-05-18]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามข้อสังการของอธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ “รวมพลัง พลิกฟื้น ผืนป่า ป่าไม้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยจะได้มีโอกาสร่วมกันปลูกต้นไม้ ช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป  ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ที่ผ่านมา.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)